Walne Zebranie

Protokół z Walnego Zebrania Stowarzyszenia "Klub Otrycki"

Dnia 30.09.1999 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia "Klub Otrycki", które otworzył nasz Prezes, Grzegorz Baltazar Kajdrowicz, a poprowadził Krzysztof Tymicki.

Baltazar przedstawił sprawozdanie z przebiegu akcji letniej i remontu Chaty:

- wykorzystanie bazy noclegowej nie było w czasie tegorocznego lata zbyt duże. Udało zorganizować się tylko dwa obozy. Konieczne jest podjęcie starań aby zachęcić środowisko studenckie do aktywniejszego wykorzystania Chaty do prowadzenia obozów naukowych i szkoleniowych.

- impreza "Otryt w obiektywie" zakończyła się powodzeniem i przyczyniła się do większej integracji środowiska otryckiego;

- główne działania zostały skierowane na przeprowadzenie prac remontowych Chaty. Ocieplono obiekt, wyremontowano łazienkę, podłogę w przedsionku. Ograniczony zakres prac wynika z braku środków na zatrudnienie ekipy specjalistów i wielu niezbędnych materiałów. Wszystko prace wykonywane są przez członków Stowarzyszenia i osoby niezrzeszone znajdujące się w Chacie. Remont musi być kontynuowany, gdyż stan techniczny Chaty po 25-cio letnim użytkowaniu jest nie zadawalający.

Podczas dyskusji Mariusz Twardowski postawił wniosek o przygotowanie planu remontu ujęcia wody i jego ekspertyzę i zobowiązał się do zaprezentowania Radzie Otryckiej do 31.10.1999 r. konkretnych propozycji co do firm mogących podjąć się przeprowadzenia powyższych prac.

Sprawozdanie Rady Otryckiej również przedstawił Grzegorz Kajdrowicz:

Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Radzie Otryckiej.

Do Stowarzyszenia przyjęci zostali nowi członkowie.

Wybrano nowe władze Stowarzyszenia.

Wolne wnioski.Musisz być zalogowany by dodać komentarz.

Stowarzyszenie Klub Otrycki © 2011