Rada Otrycka

Sprawozdanie z Posiedzeń Rady Otryckiej

Dnia 7.XI.2000 r. odbyło się posiedzenie Rady Otryckiej. Obecni byli wszyscy członkowie. Rada Otrycka ustaliła podział funkcji poszczególnych członków:

Grzegorz Baltazar Kajdrowicz - prezes
Igor Czajka - sekretarz
Jacek Żebrowski - skarbnik
Jan Wasilewicz - członek

Ustalono zakres codziennych obowiązków Gospodarza Chaty, jaki ma być przez niego realizowany. Ustalono również, że szczegółowy Plan Remontowy Chaty opracowany zostanie po rozmowie z Wojtkiem w połowie listopada. Dyskusję zdominowały zasady rządzące księgowością Stowarzyszenia oraz rodzaje niezbędnych dokumentów i sposoby ich weryfikacji, co sprawiło, że późna pora zmusiła Radę do odłożenia reszty spraw na następne spotkanie.

Dnia 5.XII.2000 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Otryckiej. Obecni byli wszyscy członkowie Rady oraz dwóch członków Klubu. Zgodnie z ustalonym na Walnym Zebraniu Klubu terminem Rada składa Komisji Rewizyjnej sprawozdanie ze swojej działalności.

 1. Sprawa Gospodarza Chaty. Omówiono z Wojtkiem zakres jego obowiązków i powinności. Zostały wyjaśnione punkty z listy obowiązków, które okazały się niejasne i których niezrozumienie ze strony Wojtka rodziło niepotrzebne konflikty. Za najważniejsze uznano:
  1. wyjaśnianie turystom zasad panujących w Chacie (drewno, woda, jedzenie, porządek);
  2. umożliwienie gościom Chaty zadbanie o zaopatrzenie poprzez każdorazowe, osobiste wskazanie które drewno można użyć do palenia;
  3. utrzymanie porządku w Chacie;
  4. terminowe meldowanie gości.
  Wojtek został poinformowany o możliwości cofnięcia "premii" za niewykonanie prac do których się zobowiązał. Wszystkie postanowienia przyjął do wiadomości i zobowiązał się do ich realizacji.
 2. Co zostało zrobione. Zostały wykonane drobne prace konserwacyjno-remontowe wysiłkiem członków Klubu:
  1. zostały poprawione okna w Gościówce
  2. wymienione zostało okno w łazience
  3. ocieplone zostały drzwi w Kominkowej
  4. zabejcowano wyremontowane nowe elementy (wszystkie te prace zostały wykonane przez Piotra K. i Wojtka C.)
  5. Meping i s-ka podstemplował Lektorium
  6. została zakupiona wiertarka elektryczna i szlifierka.
 3. Rada Otrycka jednogłośnie zdecydowała o przyjęciu nowych członków:
  • Anna Domaradzka (osoby wprowadzające: Jan Wasilewicz, Igor Czajka)
  • Michał "Misiek" Kołodziejczyk (osoby wprowadzające: Jan Wasilewicz, Baltazar)
  • Arkadiusz Bińkowski (osoby wprowadzające: Baltazar, Igor Czajka)
 4. Plany remontowe. Na okres zimowy przewidziano jedynie wyremontowanie kominka w Chacie. Wiąże się to z załatwieniem cegieł oraz innych materiałów, wwiezieniem tego na Górę, załatwieniem zduna i wykonaniem tej pracy. Zaplanowane jest zrobienie tych prac przed Sylwestrem, aczkolwiek trzeba pamiętać, że w tamtych warunkach, o tej porze roku wiele zależy od pogody. Resztę planów remontowych należy odłożyć na wiosnę, by móc oszacować efekty działania zimy na konstrukcję Chaty i wtedy podjąć decyzję o najpilniejszych pracach.
 5. Inne. Na Imprezę Sylwestrową przewidzianych jest w tej chwili ok. 40-50 osób, co wiąże się ze sporym przychodem dla Klubu. Planowane jest w połowie grudnia dowiezienie wreszcie na Otryt tak niezbędnych kocy. Rada Otrycka zdecydowała też o zorganizowaniu Wigilii Klubowej, przy czym problemem pozostaje na razie lokum, gdzie można by takie spotkanie zrobić.

Dnia 1.III.2001 r. odbyło się kolejne posiedzenie RO. Obecni byli wszyscy członkowie Rady. Omówiono głównie sprawy bieżące, podsumowano okres zimy i Sylwestra oraz plany działania na najbliższy czas. W trakcie dotychczasowych wyjazdów do Chaty różnych osób nie doszło do żadnych uchybień ze strony Gospodarza. Wręcz przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że spokojna i rzeczowa rozmowa z listopada odniosła oczekiwany skutek. W Chacie utrzymany jest porządek, zabezpieczone jest drewno i inne niezbędne do funkcjonowania Chaty rzeczy.

 1. Co zostało zrobione.
  1. Rada Otrycka ukonstytuowała się, nowe władze zostały zarejestrowane w Sądzie
  2. zorganizowana została Otrycka Wigilia, na której spotkało się wiele osób, które od dawna już nie miały styczności z Klubem. Imprezę można uznać za bardzo udaną. Tadeusz Andrzej "Kojot" Olszański przekazał na ręce Klubu oryginały grafik Henryka K. i Otryckiego Sfinksa.
  3. zostały zawiezione do Chaty nowe koce.
  4. Baltazar i spółka wykonał prysznic w łazience. Deski zostały obite folią, osadzony został brodzik i zainstalowany gumowy pojemnik na wodę.
  5. Impreza Sylwestrowa udała się znakomicie zarówno pod względem atmosfery jak i organizacji. Relacja z imprezy ukaże się w następnym numerze Biuletynu. Obecnych było ok. 40 osób
 2. Plany remontowe.
  1. Kwestią otwartą pozostaje sprawa remontu Kominka. Nie został zrobiony głównie z powodu braku odpowiedniej szamoty (specjalnej cegły kominkowej) w okolicy. Jednak nawet gdyby się pojawiła to i tak warunki pogodowe nie pozwoliłyby wwieźć tego wszystkiego na górę.
  2. W maju Zombie planuje po raz kolejny przywieźć na Górę "koparkę", w związku z czym planowane jest zrobienie remontu podłogi w Kominkowej razem z ociepleniem. Gdyby jednak do tego czasu udało się znaleźć hydrologa mogącego i chcącego służyć nam radą można by wykorzystać koparkę do zrobienia ujęcia.

Protokołował
Igor CzajkaMusisz być zalogowany by dodać komentarz.

Stowarzyszenie Klub Otrycki © 2011