Protokół z Walnego

Protokół z Walnego Zebrania Stowarzyszenia "Klub Otrycki"

23 listopada 2001 roku na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, odbyło się Walne Zebranie Klubu Otryckiego. Rozpoczęcie zebrania godz. 18:00.

 1. Zebranie otworzył Grzegorz Kajdrowicz i stwierdził prawidłowość zwołania Walnego Zebrania, poprzez terminowe powiadomienie członków Stowarzyszenia oraz władność Zebrania do podejmowania uchwał (quorum), ponieważ na sali z 28 członków Stowarzyszenia, obecnych jest 19.
 2. Przez aklamację przewodniczącym wybrany został Krzysztof Kazimierczak.
 3. Sprawozdanie Rady Otryckiej wygłosił Grzegorz Kajdrowicz: Przez ostatni rok udało się Radzie załatwić większość niezbędnych dla funkcjonowania Stowarzyszenia formalności. Załatwiono m.in. sprawę rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ustalono zakres obowiązków Gospodarza Chaty Socjologa. Poza tym działalność skoncentrowana była na sprawach remontowo-budowlanych. Wykonano szereg drobnych i większych napraw, które zostały opisane w 29 numerze Biuletynu. Oprócz działań remontowych Rada nie zaniedbywała sfery towarzysko-kulturalnej. Zorganizowana została Otrycka Wigilia, Impreza Sylwestrowa, Dni Majowe, odbyły się w czerwcu Dni Filmowe oraz tradycyjny Baran, który z różnych względów był najsłabiej przygotowaną imprezą tego roku.
 4. Sprawozdanie na temat stanu finansów Stowarzyszenia wygłosił skarbnik Jacek Żebrowski.
 5. Igor Czajka omówił imprezę zwaną Baranem. Była to impreza niedochodowa. Braki dało się odczuć także w kwestiach organizacyjnych. Zapłaciło za nią 29 osób. Do imprezy Stowarzyszenie dopłaciło 400 PLN.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wygłosił Krzysztof Kazimierczak (Sprawozdanie KR poniżej).
 7. Odbyło się głosowanie nad absolutorium dla ustępującej Rady Otryckiej. Zebranie udzieliło absolutorium Radzie Otryckiej 20 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
 8. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującej Komisji Rewizynej. Zebranie udzieliło absolutorium Komisji Rewizyjnej 20 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
 9. Przystąpiono do wyboru Prezesa Klubu. Kandydaturę Igora Czajki zgłosił Grzegorz Kajdrowicz. Igor Czajka zgodził się na kandydowanie. Zebranie wybrało Igora Czajkę na Prezesa 21głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
 10. Zgłoszono kandydatów do nowej Rady Otryckiej. Kandydaturę Jacka Żebrowskiego zgłosił Jarek Frąckowiak. Jacek Żebrowski zgodził się kandydować. Kandydatury Grzegorza Kajdrowicza i Jana Wasilewicza zgłosił Igor Czajka. Obaj panowie wyrazili zgodę na udział bierny w wyborach.
 11. Odbyło się głosowanie na członków Rady Otryckiej:
  - Jacek Żebrowski za 21, przeciw 0, wstrzymujących się 0,
  - Jan Wasilewicz za 21, przeciw 0, wstrzymujących się 0,
  - Grzegorz Kajdrowicz za 20, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
 12. Przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Do Komisji zgłoszono następujące osoby: Krzysztof Kazimierczak, Andrzej Pawlik, Marcin Ząbek, Paweł Kociszewski. Mariusz Twardowski nie wyraził zgody na udział w wyborach.
 13. Patryk Słowicki zgłosił wniosek o utajnienie głosowania. Wniosek został przyjęty przez aklamację. Wybrano komisję skrutacyjną w składzie: Mariusz Twardowski, Piotr Kurowski.
 14. W wyniku głosowania wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Krzysztof Kazimierczak, Andrzej Pawlik, Paweł Kociszewski.
 15. Nowy Prezes wygłosił krótkie expose. Poruszył w nim temat stanu technicznego Chaty. Podkreślił, że kwestie remontowe nie są najważniejsze. Członkowie Klubu powinni pracować nad stworzeniem dobrej atmosfery wokół Chaty i Stowarzyszenia. Tylko to pomoże w funkcjonowaniu Klubu. Poruszył też temat sprowadzenia na Otryt nowych ludzi. Ma się to odbywać poprzez obozy zerowe, programy edukacyjne, dni filmowe. Nowy Prezes, prosił o cierpliwość i czas na stworzenie programu.
 16. Do Klubu przyjęto nowych członków:
  - Włodzimierz Olak
  - Agnieszka Karpowicz
  - Magda Dobrowolska
 17. Omówiono potrzeby remontowe Chaty. Potrzeba 35 tys. PLN na nowy dach i 5 tys. PLN na nowe ujęcie.
 18. Zebranie zostało oficjalnie zakończone.

Protokołował Jarosław FrąckowiakMusisz być zalogowany by dodać komentarz.

Stowarzyszenie Klub Otrycki © 2011