Sprawozdanie RO

Sprawozdanie Rady Otryckiej
z działalności Stowarzyszenia „Klub Otrycki”
w okresie grudzień 2004 – listopad 2005 r.

1. Działalność bieżąca Stowarzyszenia „Klub Otrycki" wynikająca z obowiązków Rady Otryckiej

Głównymi celami Rady Otryckiej w zakresie bieżącej działalności Stowarzyszenia (zadeklarowanymi przez jej Przewodniczącego podczas Walnego Zebrania w dniu 9.12.2004 r.) było wyraźne rozdzielenie zadań pomiędzy Członków Rady, dokładne zaplanowanie budżetu Stowarzyszenia oraz staranne prowadzenie polityki finansowej, a w konsekwencji wprowadzenie większej dyscypliny finansowej.

Rada Otrycka już w dwóch pierwszych miesiącach swojej działalności (oficjalne przekazanie obowiązków nastąpiło w dniu 3 stycznia 2005 r.) zebrała się pięciokrotnie. Rozdzielone zostały zadania i obowiązki pomiędzy jej członków. Efektem prac było całkowite uporządkowanie rachunków bankowych oraz szczegółowe rozliczenie wszelkich środków Stowarzyszenia. Sporządzony został wykaz operacji wykonywanych na wszystkich rachunkach bankowych i systematycznie był on uaktualniany. Dzięki wprowadzeniu wewnętrznych zasad przepływu informacji i dokumentów oraz ich dokładnemu egzekwowaniu udało się wprowadzić dużą dyscyplinę do polityki finansowej Stowarzyszenia, która utrzymywana jest do chwili obecnej. Założone zostało nowe bankowe konto Stowarzyszenia w VW Banku Polska S.A., natomiast zamknięty został rachunek w BISE oraz BPH. Środki z innych kont przeniesione zostały na dwa tylko rachunki.

22 lutego przedstawiony został „Plan budżetowy Stowarzyszenia Klub Otrycki na 2005 rok", który po uwzględnieniu uwag Członków Stowarzyszenia został w dniu 15 marca 2005 r. zatwierdzony na VI posiedzeniu Rady Otryckiej.

Równolegle z pracami nad planem budżetowym opracowywany był „Plan zasadniczych przedsięwzięć Stowarzyszenia Klub Otrycki na 2005 rok". Jego wersja końcowa uchwalona została również w dniu 15 marca.

Sprawy związane z realizacją zamierzeń budżetowych przedstawione są w punkcie 7 niniejszego sprawozdania.

2. Pozostałe działania bieżące

W celu lepszego przepływu informacji wewnątrz Stowarzyszenia na stronie internetowej Klubu powstała Strefa Informacji Wewnętrznej Klubu Otryckiego (SIWKO), która dzięki systematycznym aktualizacjom stanowi źródło informacji o finansowym statusie Stowarzyszenia.

Zostały wyjaśnione i uzgodnione z Gospodarzem warunki jego funkcjonowania w Chacie Socjologa. Na uwagę zasługuje też fakt większego zaangażowania Gospodarza w prowadzenie i utrzymanie Chaty.

Przygotowane zostały i rozesłane do Sponsorów listy z podziękowaniami za pomoc w odbudowie Chaty Socjologa.

W sposób ciągły wśród środowisk studenckich, podróżniczych i turystycznych na terenie całego kraju prowadzona jest akcja informacyjna o odbudowie Chaty Socjologa i wznowieniu jej funkcji jako bazy turystycznej.

3. Budowa Chaty

Juliusz Głowacki (Julo vel majster)

RAPORT BUDOWLANY '2005

Chata z oknami, trzema parami drzwi i ociepleniem przeżyła jesienne deszcze (dzięki bannerom od Don Gore), utrzymała na sobie tony śniegu zimą 2004/2005 i wyszła bez szwanku po wiosennych wichurach 2005 dzięki dobrze zrobionej konstrukcji. Prace ruszyły na nowo od 1 maja 2005.

W 2005 roku KUPILIŚMY dla chaty:
• Gonty drewniane na pokrycie dachu • Deski i kantówki 14 x 7.
• Lampy oliwne,
• Wycieraczki gumowe i jedną stalową,
• Płytę „gips-karton".

W 2005 roku ZROBILIŚMY:

Na zewnątrz:
• Barierki na balkonach.
• Wycieraczka stalowa przed wejściem.
• Została splantowana ziemia wokół

Chaty.
• Schody wejściowe skróciliśmy w związku z tym z 6 do 2 stopni.
• Oszlifowaliśmy i pomalowaliśmy specjalnym impregnującym olejem północną ścianę wiatrołapu.
• Rozebraliśmy podesty po murarzach, a kominy maja obróbki blacharskie i są uszczelnione.
• Zamocowaliśmy deski wiatrowe.
• Założyliśmy piorunochron.
• Pomalowaliśmy zachodnią połać dachu.
• Wypełnienie przestrzeni miedzy słupkami fundamentowymi okrąglakami.
• Ścieżka (zachodnia) koło chaty.
• Oczyszczenie łożyska potoczka i ujęcia płd.

Wewnątrz:
• Obiliśmy wiatrołap wewnątrz

deskami.
• Półki na buty w wiatrołapie oraz

półki na narzędzia.
• Wycieraczki gumowe w wiatrołapie.
• Deskowanie ścian w kominkowej.
• Jest zamocowany w blacie

zlewozmywak.
• Sufit w kuchni.
• Parapet w kominkowej.
• Sufit w kominkowej.
• 2 stoły i 4 ławy.
• Bufet między kuchnią i kominkową.
• Jedna łazienka wyłożona płytą G-K.
• Deskowanie ścian / dachu od

wewnątrz.
• Pobielone kominy.
• Prycze, w sumie na 22 materace.
• Drzwi do Gościówki.
• Drabina na jaskółki.
• Gościówka obita deskami.
• Wykusze i wnęka na szafę w sieni wybite płytą HDF.

Z zaplanowanych na 2005 prac / spraw nie udało się:
• Odebrać od Fakro okien dachowych.
• Skończyć łazienek.
• Zainstalować w kuchni zbiornika na ciepłą wodę do mycia.
• Obić wszystkich ścian wewnętrznych deskami.
• Postawić nowych ławeczek.
• Postawić przed chatą nowej tablicy.

PODZIĘKOWANIA

Wszystkim zaangażowanym w 2005 roku w prace w chacie i wokół niej najserdeczniej, jako majster dziękuję w imieniu wszystkich Otrytczyków. Szczególne podziękowania należą się Grupie Trzymającej Gonty – za pokrycie całej chaty gontem drewnianym w maju 2005 i za zakup 30 materaców w sierpniu.

PLAN NA 2006:

W 2006 roku trzeba zrobić:
• Dokończyć szczyty od zewnątrz.
• Obić deskami wykusze i ściany od południa.
• Zaimpregnować ściany i wschodnią połać dachu.
• Wstawić okna dachowe.
• Dokończyć barierki.
• Zbudować nowe ławeczki.
• Postawić nową tablicę informacyjną.
• Pobielić słupki fundamentowe.
• Dokończyć budowę prycz.
• Nabić na podłogi deski.
• Dokończyć łazienki.
• Załatwić i zainstalować zbiornik do grzania wody.
• Drzwi do kuchni, kominkowej, ogólnej, kotłowni.
• Szafę w sieni.
• Zabudowę wykuszy w gościówce i w korytarzu na piętrze.

PLANOWANE WYDATKI.

Chata nie wymaga już wielkich inwestycji. Trzeba kupić:
• Dwa transporty desek oflisowych.
• Dużą puszkę impregnatu do jasnych desek na zewnątrz.
• 2 brodziki i 2 okrągłe zlewozmywaki (jako umywalki) do łazienek.

ZAKOŃCZENIE

W chacie jest jeszcze sporo pracy do zrobienia. Jednak są to już prace wykończeniowe – urządzanie chaty. Prace budowlane zostały wykonane, co melduję Prezesowi Klubu Otryckiego.

Odbudowę Chaty Socjologa na Otrycie uważam niniejszym za zakończoną.

Dziękuję Wszystkim za współpracę,
Majster

4. Utrzymanie i prowadzenie Chaty

Jednym z podstawowych zadań, jakie nałożyły na siebie władze Stowarzyszenia, było zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Chaty. Do chwili obecnej wyposażona została ona w 4 gaśnice. Ponadto wykonana została instalacja odgromowa budynku. Podjęte zostały też kroki mające na celu pozyskanie dodatkowych środków ochrony, tj. koców gaśniczych, bosaków, skrzyń z piachem, hydronetek.

Podczas „obozu sentymentalnego" Chata została wyposażona również w materace, które są darowizną uczestników obozu (z ich własnej inicjatywy). Aby zapobiec nadmiernemu ich zużyciu oraz zwiększyć komfort noclegów zakupionych zostało 30 koców.

Dzięki przeprowadzeniu dodatkowej zbiórki pieniędzy wśród Otrytczyków zakupione zostały do Chaty rakiety śnieżne z przeznaczeniem dla Gospodarza.

Wszystkie pozostałe czynności związane z prowadzeniem i utrzymaniem Chaty realizowane były na bieżąco. Rada Otrycka pozostaje w ciągłym kontakcie telefonicznym z Gospodarzem.

Z uwagi na fakt, iż Chata Socjologa jest prywatnym obiektem Stowarzyszenia Klub Otrycki i może być wykorzystywana jedynie w celach statutowych, Rada Otrycka zwraca uwagę na pewien zakres problemów do rozwiązania. Chata Socjologa, będąca jednym z elementów Bazy Turystycznej „Chata Socjologa", jest miejscem gościny dla członków i sympatyków Stowarzyszenia oraz wszelkich innych odwiedzających ją turystów. W Bazie Turystycznej udostępnione są do korzystania: ujęcie wody, wiata nad ogniskiem, sala kominkowa, kuchnia, łazienki. W skrajnych warunkach pogodowych turysta może w Chacie przenocować. Jednak w normalnych warunkach miejscem noclegu jest pole namiotowe wchodzące w skład Bazy Turystycznej. W związku z tym Rada Otrycka zobowiązuje się do zorganizowania i zabezpieczenia infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania pola namiotowego.

5. Działalność społeczno-kulturalna

W analizowanym okresie odbyło się kilka imprez klubowych. Pierwszą z nich był wyjazd narciarski do austriackiego Kaunertal, który odbył się już w połowie grudnia 2004 r. W imprezie wzięło udział 14 osób. Podczas wyjazdu powstał też nieoficjalny Oddział Snowboardowo-Rakietowo-Narciarski Klubu Otryckiego (OSRANKO), skupiający miłośników sportów zimowych. Klub ma charakter nieformalny i nie jest organem Stowarzyszenia.

Okazją do spotkania w szerszym otryckim gronie było spotkanie wigilijne u Jula i Beaty Gardawskich, połączone z prezentacją filmów poświęconych Chacie. Dzięki ciepłej i rodzinnej atmosferze spotkanie było bardzo udane. Rada Otrycka składa serdeczne podziękowania Gospodarzom za udostępnienie swojego mieszkania oraz stworzenie komfortowych warunków i rodzinnej atmosfery.

Równie udaną imprezą był coroczny bal sylwestrowy, po raz pierwszy odbywający się w nowej Chacie. Pomimo wciąż panujących surowych warunków był wspaniałą zabawą dla ponad sześćdziesięciu osób.

Wielkim sukcesem zakończyła się także impreza ostatkowa, która stała się już tradycyjnym elementem kalendarza otryckiego. W marcu Klub spotkał się też na przedświątecznym spotkaniu przy symbolicznym wielkanocnym stole.

W kwietniu zorganizowany został kolejny już wyjazd narciarski, tym razem do włoskiego Livigno. Idea wspólnych zimowych wyjazdów zaczęła łączyć ze sobą coraz więcej osób. W efekcie odbył się największy do tej pory wyjazd zagraniczny, w którym udział wzięło 20 Członków i Sympatyków Klubu.

Odmienny charakter spotkań zapoczątkowała czerwcowa wizyta u Jula i Beaty Gardawskich poświęcona dyskusjom na temat idei Vincenza wizji świata pogranicza kultur.

Okres wakacyjny wypełniony był głównie krótkimi weekendowymi wyjazdami zorientowanymi przede wszystkim na prace wykończeniowe w Chacie. Wzrost zainteresowania aktywnymi formami spędzania czasu zaowocował także dwoma obozami windsurfingowymi zorganizowanymi pod nazwą „Hela na Helu".

W lutym odbył się obóz naukowy zorganizowany przez studentów socjologii z Białegostoku. We wrześniu natomiast także studenci socjologii z Białegostoku zorganizowali obóz zerowy połączony z wykonaniem drobnych prac na rzecz Chaty.

Na przełomie września i października miało miejsce doroczne, tradycyjne spotkanie osób związanych z Klubem Otryckim połączone z pieczeniem barana. Na dużą uwagę zasługuje fakt, że pomimo jednoczesnego prowadzenia prac wykończeniowych cechujących się w tym okresie wysoką dynamiką i intensywnością, udało się sprawnie przygotować i przeprowadzić właściwą imprezę.

W listopadzie zorganizowane zostały IV Dni Filmowe na Otrycie. Pokazano 3 filmy pełnometrażowe produkcji ukraińskiej oraz przegląd krótkich filmów dokumentalnych i satyrycznych na temat Pomarańczowej Rewolucji.

Ponadto Klub reprezentowany był przez Prezesa na XXI Ogólnopolskim Spotkaniu Obieżyświatów, Trampów i Turystów (OSOTT) w Szczyrku. Podczas spotkania przedstawiona została prezentacja propagująca ideę odbudowy Chaty, więzi i ruchu otryckiego. Pokaz przyjęty został z dużą uwagą i wywołał wielkie zainteresowanie wśród zgromadzonej publiczności, czego efektem był powtórny pokaz na zakończenie wszystkich projekcji.

Strona internetowa Klubu rozbudowana została o dział „imprezy".

6. Nowe formy działalności Stowarzyszenia

Dzięki staraniom Michała Aleksandrowicza nawiązana została współpraca z Bieszczadzkim Oddziałem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR).

W celu organizacji imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym oraz dalszego propagowania idei Klubu rozpoczęta została współpraca ze Stowarzyszeniem Walki z Nudą. Odpowiedzialnym za współpracę jest Marcin Ząbek.

7. Strategia Klubu Otryckiego

Zdaniem ustępującej Rady Otryckiej nowe władze Stowarzyszenia powinny skupić swoją uwagę i wysiłek na trzech głównych kierunkach:

1) utrzymaniu finansowej dyscypliny Stowarzyszenia oraz poszukiwaniu nowych źródeł finansowania,

2) zapewnieniu bezpieczeństwa osób odwiedzających Chatę i bezpieczeństwa Chaty,

3) wykorzystaniu Chaty jako bazy turystycznej do organizacji imprez, w tym również dużych imprez.

z up. Rady Otryckiej
Marcin Ząbek
PrezesMusisz być zalogowany by dodać komentarz.

Stowarzyszenie Klub Otrycki © 2011