Sekcja Wydawnictw Zwartych

Celem działalności sekcji jest wyszukiwanie i wydawanie interesujących książek, których nie można uzyskać na rynku księgarskim, gdyż od wielu lat nie były wydawane lub ich nakłady są wyczerpane.

Obecnie po reorganizacji radę programową Sekcji tworzą:

- Bożena Kamińska
- Robert Budzyński
- Marek A. Młodzianowski

Podstawowym zadaniem jest wydanie 7 pozycji już zatwierdzonych w planie wydawniczym przez Komisję Kształcenia i Wydawnictw RN ZSP.

Są to następujące książki:

1. Albert Einstein - Mój obraz świata. Warszawa 1935r. nakład 2000 egz.

2. A. Schopenhauer - O religii. Dyalog. Lwów 1913r. nakład 1000 egz.

3. A. Gramsci - Krytyka "zarysu socjologii popularnej". Pisma wybrane T.I nakład 2000 egz.

4. B Russel - Drogi do wolności. Warszawa 1935r. nakład 1000 egz.

5. F. Nietzsche - Antychryst. Przemiany wszystkich wartości. Warszawa 1907r. nakład 1000 egz.

6. Czuang-Tsy. Warszawa 1953r.

7. Z. Freud - Wizerunek własny. Warszawa 1936r. nakład 2000 egz.

Wszystkie pozycje będą wydawane jako reprinty. Sprawą wydania doktoratu H. Kliszki ma się zająć Krzysztof Łukaszewicz z Komisji Wydawnictw RN, a Ecce Homo F. Nietzsche'go z zeszłorocznego planu wydawniczego oraz Czuang-Tsy ma być pilotowana przez Tadeusza Krasowskiego.

Dla właściwego funkcjonowania Sekcji niezbędne jest powołanie czegoś w rodzaju Rady Programowej rekrutującej się spośród członków Klubu Otryckiego. Zadaniem tej grupy byłoby proponowanie i wyszukiwanie pozycji, które znalazłyby się w planie wydawniczym na rok przyszły.

Musisz być zalogowany by dodać komentarz.

Stowarzyszenie Klub Otrycki © 2011