Rada Otrycka

Na zebraniu Rady Otryckiej w dniu 14.03.1985r. zajmowano się następującymi sprawami:

1. Mariusz Twardowski przedstawił propozycję nawiązania współpracy z Klubem Ekologicznym. Propozycja została przyjęta, uznano to za bardzo cenną inicjatywę, a Mariusz zobowiązał się do podtrzymania kontaktów i koordynowania ewentualnej współpracy.

2. Odbyła się rozmowa z kandydatem na gospodarza Chaty - Bogdanem Ofierski.

3. Omówiono przygotowania do obozu wielkanocnego. Program obozu przedstawili obecni na zebraniu organizatorzy.

4. Przyjęto propozycję wydawania Biuletynu Otryckiego. Odpowiedzialnym za Biuletyn będzie Andrzej Grądzki.

5. W poczet członków Klubu została przyjęta Agnieszka Ekiert

6. Leszek Filipowicz podniósł sprawę przygotowania do spotkania z Komitetem Wykonawczym RU ZSP. W spotkaniu weźmie udział cała Rada Otrycka.

7. Bożena Kamińska omówiła problemy wydawnictw zwartych i kółka samokształceniowego.

8. Krzyś Kazimierczak nadal pracuje nad regulaminem odpłatności, wkrótce przedstawi nowy projekt.Musisz być zalogowany by dodać komentarz.

Stowarzyszenie Klub Otrycki © 2011