Koło Samokształceniowe

Powstało z inicjatywy członków Klubu Otryckiego. Jego celem jest prowadzenie działalności samokształceniowej w dziedzinie filozofii współczesnej, choć jest to oczywiście założenie minimalistyczne nie wykluczające ambicji naukowych.

Na zebraniu założycielskim zaproponowano, aby działalność rozpocząć od studiowania wczesnej filozofii Ludwika Wittgensteina przedstawionej w pracy pt. "Tractatus logici-filozophicus", ze względu na jej przełomowe znaczenie dla filozofii w ogóle oraz osobiste zainteresowania pomysłodawców.

Aczkolwiek Koło działałoby w ramach Klubu Otryckiego, ma mieć ono charakter otwarty. Może się przyczynić do wciągnięcia do klubu młodych, nowych ludzi. Ze względu na duży stopień skomplikowania i trudności tej filozofii (niektórzy uważają, że jest to zbiór metafor i aforyzmów) niezbędny jest współudział i opieka merytoryczna profesjonalnego filozofa. Na pierwsze spotkanie przewidziane jest zaproszenie Wojciecha Sadego, który się Wttgensteinem zajmuje (jesteśmy na etapie uzgadniania terminów). Prof. B. Wolniewicz obiecał fachową pomoc, acz niezobowiązująco, gdyby były jakieś szczególne problemy interpretacyjne.

Jeżeli chodzi o formę działalności, to jest ona w pewnej mierze określona tematem, czy też polem działania. Na tematy filozoficzne, zwłaszcza gdy chodzi o analizę tekstu, można tylko mówić, więc formuła spotkań polegałaby na przedstawianiu referatów zawierających analizę określonych fragmentów tekstu i dyskusji nad nimi. Dzięki powiązaniu z Sekcją Wydawnictw Zwartych możliwe będzie przygotowanie kopii tekstów, nad którymi będzie się pracowało. Obecnie organizuje się powielenie 10 egzemplarzy "Traktatu..."Musisz być zalogowany by dodać komentarz.

Stowarzyszenie Klub Otrycki © 2011