Walne Zebranie

Walne Zebranie Klubu Otryckiego
24 października 1986 r.

W naszym kolejnym Walnym Zebraniu wzięło udział, jak wynika z listy, 41 osób, w większości sympatyków Klubu. Zebraniu przewodniczył Leszek Filipowicz, który mimo dużego doświadczenia, przywitał uroczyście wszystkich zebranych mniej więcej w połowie spotkania.

Najpierw omówiono Akcję Letnią - swoją ocenę przedstawił Waldek Witkowski, a następnie wysłuchano sprawozdań z obozów, opublikowanych zresztą wcześniej w numerze 11 Biuletynu Otryckiego. Dyskusja była na szczęście krótka. Potem swoje sprawozdanie przeczytał Jarek Frąckowiak. Jako odchodzący Prezes podziękował wszystkim za współpracę, ale SZCZEGÓLNE WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI ZŁOŻYŁ WALDKOWI WITKOWSKIEMU I JURKOWI SZCZUPACZYŃSKIEMU. Potem omówiono inne sfery działalności klubowej i wewnątrzklubowej (oczywiście według tekstów zamieszczonych w Biuletynie). Po krótkiej dyskusji, dotyczącej także i spraw przykrych, które - choć było ich bardzo niewiele - jednak się zdarzyły, przystąpiono do różnych głosowań. Na początku udzielono absolutorium odchodzącemu Prezesowi - Jarkowi Frąckowiakowi. Później Rada Otrycka wykazała się dużym szacunkiem dla swej pracy, gdyż za udzieleniem absolutorium Radzie głosowali wszyscy członkowie Klubu, a więc i również wszyscy członkowie Rady.

Po momentach przyjemnych przyszedł czas na decyzje smutne - nazywamy to delikatnie układaniem nowej listy członków Klubu. Gdy już obeschły łzy, powróciliśmy do rzeczy przyjemnych, choć nie mniej emocjonujących. Rada Otrycka rekomendowała M. Wasilewskiego "Maruchę" i M. Parzydło na członków Klubu. Obie kandydatury osobiście poparli Waldek Witkowski i Andrzej Grądzki. Zapewne te rekomendacje spowodowały, że obaj kandydaci zostali przyjęci jednogłośnie. Emocje jednak na tym nie wygasły, bo przystąpiliśmy do wyborów nowego Prezesa i nowej Rady Otryckiej.

Nowym Prezesem Klubu Otryckiego został - jak już wszystkim wiadomo - ARTUR GRUDZIŃSKI.

Arturowi pomaga Rada Otrycka w składzie:

Leszek Filipowicz
Jarek Frąckowiak
Krzyś Kazimierczak
Marek Parzydło
Andrzej Pawlik

W skład Rady wchodzą oczywiście z klucza - Prezes i Gospodarz.

Redakcja Biuletynu Otryckiego składa Prezesowi i całej Radzie serdeczne gratulacje i życzy im wielkich osiągnięć w pracy na niwie otryckiej. Szczególnie gorąco gratulujemy "debiutantom" - Andrzejowi Pawlikowi i Markowi Parzydło.

Walne Zebranie zakończyło się wystąpieniem nowowybranego Prezesa, a potem wszyscy przenieśli się do mieszkania naszej koleżanki z etnografii (ostatnio jest to najmodniejsza osoba w Klubie), gdzie miłymi akcentami zakończyliśmy zebranie. Poniżej przedstawiamy tekst, który mówi o imprezie.Musisz być zalogowany by dodać komentarz.

Stowarzyszenie Klub Otrycki © 2011