Ogłoszenia

OGŁOSZENIA

Mocą specjalnej uchwały Rada Otrycka składa podziękowania Krzysiowi Kazimierczakowi za gościnę, jakiej udzielił Walnemu Zebraniu Klubu. Jednocześnie Rada pragnie przekazać Krzysiowi wyrazy głębokiego współczucia wobec strat moralnych i materialnych, które zmuszony był ponieść w związku z nagannym zachowaniem niektórych uczestników spotkania.


Rada Otrycka ustaliła nowe zasady uczestnictwa w obozie sylwestrowym. Według nich obóz ma mieć charakter kadrowy. Mogą w nim wziąć udział członkowie Klubu i Kręgu Budowniczych bez nieletniego potomstwa lecz z prawem do jednoosobowego towarzystwa. Liczymy w tym względzie na rozsądek obozowiczów, który pozwoli nam uniknąć tych wszystkich kłopotów, które pojawiły się w zeszłym roku, uniemożliwiając normalną, godną egzystencję.

Potwierdzenie wyjazdu prosimy kierować do Andrzeja Pawlika.Musisz być zalogowany by dodać komentarz.

Stowarzyszenie Klub Otrycki © 2011