Walne Zebranie

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA KLUBU OTRYCKIEGO - 18.X.1987 r.

Tegoroczne jesienne Walne Zebranie z powodu trudności lokalowych odbyło się w prywatnym mieszkaniu Krzysia Kazimierczaka. Wynikło z tego kilka niedogodności, które wskazują, że w przyszłości należy unikać takiego rozwiązania.

W spotkaniu uczestniczyło 15 członków i 16 sympatyków K.O. Niestety, nie przybyli zaproszeni goście spoza Warszawy. Brak nam było zwłaszcza Gospodarza Chaty.

Zebranie prowadził Jarek Frąckowiak wg porządku ustalonego wcześniej na Radzie. Na wniosek Leszka Filipowicza postanowiliśmy, że nie będziemy palić w pokoju podczas trwania oficjalnej części. Z tego powodu niektórzy palacze spędzili więcej czasu na balkonie niż w pomieszczeniu, gdzie toczyły się obrady.

Zebranie rozpoczęło się dość późno /ok. 20 / i w związku z tym ustaliliśmy, że przede wszystkim załatwimy sprawy formalne. Dyskusje zostały odłożone na później.

Kolejne punkty obrad:

 1. Podsumowanie byłego prezesa dotyczące działalności Klubu przez okres jego kadencji.

 2. Sprawozdanie finansowe Krzysia Kazimierczaka.
  - w dalszym ciągu nierozliczony jest preliminarz na rok 1986.
  - Kasa Klubu jest prawie pusta.

 3. Sprawozdanie Olka Łazarskiego dotyczące działalności wydawniczej:
  - Nie zrealizowany jest plan wydawniczy ale nie stało się to z naszej winy.
  - Część pozycji z planu została wstrzymana.
  - Rada Otrycka na wniosek Olka postanowiła utworzyć jedną komisje wydawniczą w miejsce trzech istniejących dotąd. Nowym przewodniczącym został Artur Grudziński. Do komisji postanowiono dokooptować 2-3 osoby z K.O. Rozstrzygnięcie tej sprawy zostawiono Radzie Otryckiej.

 4. Sprawozdania z Akcji Letniej.
  - Artur Rudziński, 15-30.VI - obóz remontowy. W obozie uczestniczyło niewiele osób. W czasie obozu została postawiona baza oraz wykonano prace remontowe przy ujęciu. Odbyła się bardzo sympatyczna impreza w noc świętojańską. Było ognisko w Chmielu i puszczanie wianków na Sanie. Na ognisku pojawiła się okoliczna ludność.
  - Marek Kowalski, 1-15.VII - obóz pantonimiczny w zastępstwie nieobecnego Marka opowiada Jarek F./. Obóz realizował plan - odbywały się ciekawe zajęcia - ćwiczenia pantonimiczne, rozciągające, treningi autogenne, dyskusje o teatrze itp. 2.VII. dotarł na górę transport z Warszawy. W czasie obozu zostały wykonane drobne prace remontowe.
  - Mirek Chałubiński, 15-31.VII. Obóz był bardzo nieliczny, miał charakter rodzinny.
  - Robert Budzyński, 1-15.VIII. Zerówka fizyków, na obozie został przebudowany piec kuchenny, ale była to zasługa Darka Widły i Waldka, a nie uczestników obozu. Obóz ten nie jest najlepiej wspominany przez osoby z Klubu. Młodzi fizycy nie sprawdzili się na Otrycie.
  - Andrzej Wiórko, 15-31.VIII. Obóz naukowy. Był to najliczniejszy, po "baranie" tegoroczny obóz letni. Przybyło kilku zaproszonych gości. Obóz ten miał być zakończony festynem w Chmielu z udziałem gości i miejscowej ludności. Liczne trudności spowodowały, że zamiast festynu odbyło się tylko ognisko z pieczeniem barana. Pomysł jednak wart jest kontynuowania, a tegoroczne doświadczenia pozwolą chyba uniknąć w przyszłości części błędów.
  - Iza Gutowska, 1-15.IX. Obóz "roku zerowego". Tradycyjnie termin ten był zarezerwowany na "zerówkę". Niestety, okazało się, że studenci wydziałów, których chcemy zaprosić /socjologia, psychologia, pedagogika/ odbywają we wrześniu praktyki robotnicze. Wszelkie próby zorganizowania im praktyk na Otrycie bądź ich częściowego odpracowywania tam spełzły na niczym, głównie dlatego, że nie znaleźliśmy zakładu, który podpisałby ze studentami umowę o pracę. Obóz upłynął głównie pod znakiem wycieczek - dłuższych i krótszych, którym sprzyjała bardzo ładna pogoda. W czasie obozu został ukończony taras, którego budowa rozpoczęła się w sierpniu.
  - Jurek Szczupaczyński, 15-30.IX. Obóz remontowy. Na obozie został zbudowany most oraz oczyszczone ujęcie. Tegoroczny baran był cichszy i spokojniejszy od poprzedniego, ale można go zaliczyć do udanych imprez.

 5. Weryfikacja listy członków K.O.
  - Rada Otrycka postanowiła nie umieszczać na nowej liście: Magdy Pietranik i Roberta Budzyńskiego.
  - W poczet członków K.O. włączono:

  - Ariadnę Henclewską /osoba wprowadzająca - Komisarz/.
  - Izabellę Gutowską /osoba wprowadzająca - Jarek F./,
  - Olę Sztetyłło /osoba wprowadzająca - Jurek P./.
  - Dorotę Wójcik /osoba wprowadzająca - Andrzej Pawlik/.
  - Bognę i Darka Widłę /osoby wprowadzające -J.F. i A.G./.

 6. Wybór nowego prezesa i Rady Otryckiej.
  - Po udzielaniu absolutorium byłemu prezesowi i Radzie Otryckiej przystąpiono do wyboru nowego prezesa. Swoją kandydaturę zgłosił Marek Parzydło.
  Wybory prowadził Kuba Antoszewski. Marek Parzydło został jednogłośnie wybrany nowym prezesem K.O.
  - Kandydatami do nowej Rady Otryckiej byli:

  - Leszek Filipowicz,
  - Artur Grudziński,
  - Andrzej Pawlik,
  - Iza Gutowska,
  - Ola Sztetyłło.
  Wysuwano jeszcze inne kandydatury, ale kandydaci nie zgodzili się /m.in. Heniek Banaszak, Michał Gierbisz, Jarecki/.
  Nowa Rada Otrycka, którą z klucza zasilili Waldek Witkowski i Marek Parzydło, została zatwierdzona większością głosów.

 7. Przemówienie nowego prezesa w paru słowach Marek P. przedstawił swoją wizję Klubu.

 8. Godz. 22.30 - zaczyna się część artystyczna.

Notowała: Izabella GutowskaMusisz być zalogowany by dodać komentarz.

Stowarzyszenie Klub Otrycki © 2011