Rada Otrycka

Zebranie Rady Otryckiej w dniu 21.03.1985r.

Na spotkaniu Rady Otryckiej 21.03.1985r. uczestniczyło również 3 osób spoza Rady, członków Klubu i sympatyków.

1. Leszek Filipowicz zakupił szkło wodne niezbędne do remontu ujęcia.

2. Grzesiek Kostrzewski przewiózł w Bieszczady materace, są one złożone i zabezpieczone w Chmielu a transport do Chaty załatwić ma Witek.

3. Nic jeszcze nie wiadomo w sprawie opłacenia dzierżawy, załatwia to Krzyś Kazimierczak.

4. Sprawy ubezpieczenia Chaty pilotuje Ewa.

5. Obóz Koła Naukowego Pedagogów. Rada proponuje termin 9-16.04.1985, obóz finansują we własnym zakresie. Przedstawicielami Klubu na tym obozie będzie kilka osób z grupy psychologów.

6. Sandra nadal prowadzi sprawę zakupu lekarstw. Są z tym problemy, kwota przeznaczona na ten cel okazuje się za mała.

7. Jurek Szczupaczyński poinformował, że Wojtek Jóźwiak zrezygnował ze starań o stanowisko Gospodarza Chaty.

8. Jarek Frąckowiak omówił przygotowania do obozu kwietniowego.

9. Sandra przedstawiła swoje propozycje dotyczące obozu kwietniowego oraz omówiła i oceniła /jako bardzo udany/ obóz marcowy.

Na obozie kwietniowym obie grupy będą współpracować, ale i realizować swoje własne programy.

10. Andrzej Wiórko przedstawił propozycje budowlane i inwestycyjne na najbliższe obozy:
-sauna,
-dół na śmieci,
-ogrodzenie pola namiotowego oraz wybudowanie na nim kuchni z zadaszeniem,
-przebudowa wiatrołapu,
-ujęcia wodne, najpierw prowizoryczne ujęcia południowe, później północne a w następnym etapie prac generalny remont ujęcia południowego,
-prace przy ogródku,
-czyszczenie, konserwacja dachu łącznie z wymianą zużytych gontów.
W wyniku dyskusji nad tymi propozycjami, uznano je za prawidłowe i oprócz sauny na realizacji tych zadań skoncentrowana zostanie działalność remontowo-budowlana w okresie obozów letnich.

11. Postanowiono, że w drugiej połowie czerwca odbędzie się obóz dla członków Klubu, z obowiązkiem tygodniowego pobytu klubowiczów.

12. Ewa zadeklarowała się do zagospodarowania ogródka i zakupu nasion.

13. Sandra chce zająć się drzewkami owocowymi.

14. Komisarz omówił ostatnie spotkanie w Klubie Ekologicznym.

Zebranie Rady Otryckiej w dniu 23.03.1985r.

W zebraniu tym oprócz członków rady uczestniczyło również 3 członków Klubu i kilku sympatyków. Rada nie podjęła wiążących decyzji. Zebranie poświęcone było głównie sprawie planowanych zakupów na rok 1985. Obecność szerszego grona klubowiczów umożliwiła przekonsultowanie propozycji preliminarza. Całą sprawę omówimy szerzej po przyjęciu wiążących decyzji.

Odbyła się również dyskusja nt: nowego Gospodarza Chaty. Kandydatur jest mało-oficjalnie zgłoszono tylko jedną. Ustalono, że listę kandydatów zamkniemy w końcu kwietnia. Do tego czasu mamy się jeszcze rozejrzeć i poszukać kogoś odpowiedniego. Przyjęto, że musimy mieć większy wybór. Michał Gierbisz ma szukać osoby ze środowisk turystycznych. Pierwszym krokiem ma być rozesłanie listów do wszystkich klubów turystycznych informujących o poszukiwaniu kandydatów na stanowisko Gospodarza Chaty.

Zaspokojono pragnienie Bożenki-Klub zakupi powielony "Traktat...".

Na koniec Komisarz poruszył sprawę spożywania alkoholu na obozach. Uważa, że należy wrócić do starych tradycji i on osobiście będzie tego przestrzegał. (Ciekawi mnie na czym polega tradycja picia na Otrycie, gdyż sam znam ich kilka-dopisek K.K).

Zebranie Rady Otryckiej w dniu 11.04.1985r.

1. Przyjęto poprawkę do "Zasad rekrutacji członków Klubu Otryckiego",5-za,1-wstrzymał się,0-przeciw. Zakłada ona, że w poczet członków można na wniosek Sekretarza przyjąć osoby. które nie spełniają wszystkich wymogów ujętych w "Zasadach..." a które prowadziły obozy na Otrycie.

2. Na podstawie powyższej poprawki w poczet członków Klubu Otryckiego przyjęto dwie osoby. Jarek Frąckowiak - 5-za, 1-wstrzymał się,0-przeciw. Artur Grudziński - 5-za, 1-przeciw, 0-wstrzymał się.Musisz być zalogowany by dodać komentarz.

Stowarzyszenie Klub Otrycki © 2011