Sprawozdanie z obozu marcowego Koła Psychologów I roku

Tematem obozu młodych, przyszłych psychologów, który odbył się w dniach 9-16.03.1985r. była terapia dzieci i młodzieży socjopatycznej w warunkach zbliżonych do naturalnych, z koniecznością przebywania w grupie. Pod naukową opieką mgr Macieja Hamana toczyły się dyskusje nad możliwością i skutecznością terapii w warunkach otryckich. W trakcie rozmów powstał pomysł zorganizowania w sezonie letnim obozu terapeutycznego dla młodzieży w wieku licealnym mającej trudności z przystosowaniem się w grupie. Dla finalnego omówienia tego pomysłu w kwietniu zostanie zorganizowany obóz, z którego sprawozdanie pojawi się w jednym z następnych numerów biuletynu.

Młodzi, dobrze się zapowiadający
studenci psychologii.Musisz być zalogowany by dodać komentarz.

Stowarzyszenie Klub Otrycki © 2011