Otwarcie Obserwatorium - 30 maja 2016

Tegoroczna otrycka majówka, tradycyjnie zwana "Majowym Obozem Budowlano– Remontowym" miała dodatkową atrakcję w postaci Otwarcia Otryckiego Obserwatorium Astronomicznego (OOO). OOO było finałem akcji Klubu Otryckiego, który postawił sobie za cel zbudowanie na Otrycie, przy Chacie Socjologa Obserwatorium Astronomicznego. Zadanie to miało kilka faz, od projektu, potrzebnych uzgodnień, poprzez zebranie funduszy na platformie crowdfundingowej "Polak potrafi", aż po budowę wiaty pod teleskop i zamontowanie samego urządzenia. Cała faza planistyczna wraz ze zbieraniem potrzebnych funduszy trwała długo, ale kiedy w lipcu 2015 roku chwyciliśmy za łopaty, piły i wiertarki całość nabrała rozpędu i w tydzień na polance przy punkcie widokowym stanęła platforma z zadaszeniem dla teleskopu, zaprojektowana przez naszego nadwornego cieślę Jula. On też doglądał i dowodził całą budową.

Ostatnią fazą było rozpoczęcie cyklu z lekcji dla dzieci z bieszczadzkich szkół oraz obóz dla studentów różnych wydziałów astronomii z Polski. Tak więc praktyczne otwarcie OO miało miejsce wcześniej, lecz uroczyste otwarcie musiało nastąpić w innym terminie, właśnie w trakcie majówki.

OOO musiało się odbyć uroczyście, wszak ten projekt zmobilizował Klub Otrycki i jego członków do wielu działań. Musiało się odbyć uroczyście, bo wsparło nas, w tym dziele, wiele instytucji i osób zaprzyjaźnionych z Klubem wcześniej lub zaprzyjaźnienie powstało w trakcie realizacji pomysłu.

30 maja od rana w Chacie panowało ożywienie, bo oprócz prac zaplanowanych w ramach obozu budowlano – remontowego, przygotowywano wieczorną uroczystość i oczekiwano zaproszonych gości. Zaprosiliśmy wszystkich, którzy pomogli w budowie obserwatorium, niestety nie wszyscy mogli przybyć, ale Ci którzy nie mogli z nami być, podziękowali za zaproszenia i zapewniali, że nasze obserwatoryjne poczynania będą śledzić w przyszłości. Kiedy na wieży w Lutowiskach wybiła osiemnasta, wszyscy dostojnie udali się na Polankę, gdzie dumnie stoi Nasza obserwatoryjna wiatka. Z daleka już było widać piękną czerwoną wstęgę, której przecięcie miało oficjalnie zapoczątkować astronomiczną erę na Otrycie.

Ale zanim to nastąpiło były przemowy: Nasza Prezes Klubu Otryckiego Magdalena Kołodziejczyk „Kometka" przywitała gości, którzy przybyli na zaproszenie, później Jacek Żebrowski przypomniał nam historię obserwatorium od pomysłu poprzez realizację do efektu końcowego widocznego dla wszystkich zebranych. Po tych kurtuazjach w promieniach zachodzącego słońca z nożyczkami do wstęgi podeszły najmłodsze uczestniczki obozu, córki Radka Kowalskiego – Hania i Alicja, i po krótkiej walce nożyczkowej, w burzy oklasków zgromadzonych widzów, wstęgi opadły. Kolejnym akcentem był odjazd wiatki i Naszym oczom ukazał się teleskop, w czarnobiałych barwach z logo firmy, która go stworzyła: Delta Optical. Gdzieś w międzyczasie zaczęła krążyć wśród widzów butelka szampana, którym wznoszono toast za pomyślność otwartego dzieła, dla dobra Klubu i astronomii polskiej. Po tej ceremonii do akcji wkroczył Pavol - nasz główny specjalista astronomiczny - który po ustawieniu tej pięknej "maszyny" zapraszał do oglądania gwiazd, które po cichu, w tym całym rozgardiaszu uroczystości, pojawiły się na niebie. Każdy miał okazję spojrzeć przez okular i zbliżyć się do nich, tam wysoko na niebie. Kiedy już wszyscy, którzy chcieli nasycili się widokiem ciał niebieskich, powróciliśmy do Chaty, gdzie śpiewy i dyskusje trwały do białego rana.

Jan Minosora
Klub OtryckiStowarzyszenie Klub Otrycki © 2011