REGULAMIN FUNKCJONOWANIA „CHATY SOCJOLOGA”
  NA OTRYCIE w CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA
OBOWIĄZUJĄCY od 15 LUTEGO 2021r.
do ODWOŁANIA


Dom Pracy Twórczej - CHATA SOCJOLOGA

 1. W Chacie może nocować i przebywać ograniczona liczba osób.

 2. Każdego gościa obowiązuje konieczność zameldowania zgodnie ze wskazówkami Gospodarza Chaty (koperta meldunkowa i karta Covidowa)

 3. W częściach wspólnych Chaty goście mają obowiązek zasłaniania ust i nosa.

 4. Miejsca noclegowe przydziela Gospodarz Chaty  Socjologa lub osoba przez niego upoważniona (dotyczy wszystkich, bez wyjątku mieszkańców Chaty Socjologa). Miejsca noclegowe nie są przydzielone raz na cały pobyt i mogą ulegać zmianie wyłącznie na polecenie i za zgodą Gospodarza Chaty Socjologa.

 5. Na terenie Chaty i w najbliższej jej okolicy obowiązuje zachowanie min.2-metrowego dystansu między osobami, o ile nie są razem zakwaterowane.

 6. Na terenie Chaty obowiązuje zakaz przebywania osób niezakwaterowanych (warunkiem zakwaterowania jest wypełnienie dokumentów opisanych w pkt 2.)

 7. W Chacie wszyscy są gospodarzami, dlatego goście są zobowiązani do dbania o higienę i czystość Chaty.

 8. Na terenie Chaty zostały udostępnione dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

 9. Goście zobowiązani są do dezynfekcji, udostępnionymi środkami, blatów kuchennych, łazienkowych, stołów i desek toaletowych za każdym razem po ich użyciu. Dodatkowo, goście opuszczający miejsce zakwaterowania, zobowiązani są do jego dezynfekcji środkami, które zostaną im udostępnione oraz wietrzenia pomieszczenia, w którym nocowali.

 10. Goście zakwaterowani w Chacie zobowiązani są do korzystania z jednorazowych prześcieradeł, w cenie 5zł/szt. Przy opuszczaniu Chaty goście zobowiązani są do zabrania prześcieradeł ze sobą.

 11. Nie zezwala się na zamykanie żadnego pomieszczenia od wewnątrz na klucz, zasuwkę itp.

 12. Toalety są zamykane i dostępne wyłącznie dla mieszkańców Chaty Socjologa

 13. Śmieci należy zabierać ze sobą.

 14. Niniejszy Tymczasowy Regulamin nie znosi regulaminu Chaty Socjologa.