REGULAMIN FUNKCJONOWANIA „CHATY SOCJOLOGA”
  i POLA NAMIOTOWEGO NA OTRYCIE w CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA
OBOWIĄZUJĄCY od 22 MAJA 2020r. (POLE NAMIOTOWE)
oraz od 1 CZERWCA 2020r. („CHATA SOCJOLOGA”)
do ODWOŁANIA


Dom Pracy Twórczej - CHATA SOCJOLOGA

 1. W Chacie może nocować i przebywać ograniczona liczba osób.

 2. Każdego gościa obowiązuje konieczność zameldowania zgodnie ze wskazówkami Gospodarza Chaty.

 3. W częściach wspólnych Chaty goście mają obowiązek zasłaniania ust i nosa.

 4. W pomieszczeniach Chaty zwanych „Ogólna”, „Gościówka” i „Jaskółki” oraz „Kotłownia” obowiązuje ograniczenie do dwóch osób.

 5. Jedno z pomieszczeń (tzw. „Kotłownia”) zostaje wyznaczone jako miejsce, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. W tym celu zostanie dodatkowo wyposażone.

 6. Z kuchni może korzystać jednocześnie 1 osoba lub 2 osoby wspólnie zakwaterowane.

 7. Z sali kominkowej może korzystać jednocześnie maksymalnie 6 osób, przy czym przy każdym ze stołów mogą przebywać 2 osoby jeżeli są ze sobą zakwaterowane lub zachowują odpowiedni dystans. Istnieje możliwość rezerwacji sali na wyłączność.

 8. Na terenie Chaty zostały udostępnione dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, które znajdują się m.in przy wejściu, w kuchni czy sali kominkowej.

 9. Na terenie Chaty i w najbliższej jej okolicy obowiązuje zachowanie min.2-metrowego dystansu między osobami, o ile nie są razem zakwaterowane.

 10. Na terenie Chaty obowiązuje zakaz przebywania osób niezakwaterowanych.

 11. W Chacie wszyscy są gospodarzami, dlatego goście są zobowiązani do dbania o higienę i czystość użytkowanych przez siebie powierzchni.

 12. Goście zobowiązani są do dezynfekcji, udostępnionymi środkami, blatów kuchennych, łazienkowych, stołów i desek toaletowych za każdym razem po ich użyciu. Dodatkowo, goście opuszczający miejsce zakwaterowania, zobowiązani są do jego dezynfekcji środkami, które zostaną im udostępnione oraz wietrzenia pomieszczenia, w którym nocowali.

 13. Goście zakwaterowani w Chacie zobowiązani są do korzystania z jednorazowych prześcieradeł,
  w cenie 5zł/szt. Przy opuszczaniu Chaty goście zobowiązani są do zabrania prześcieradeł ze sobą.

 14. Zaleca się wietrzenie pomieszczeń tak często jak to możliwe.

 15. Nie zezwala się na zamykanie żadnego pomieszczenia od wewnątrz na klucz, zasuwkę itp.


POLE NAMIOTOWE

 1. Goście mogą korzystać z pola namiotowego w najbliższej okolicy Chaty, na którym można rozbić maksymalnie do 30 namiotów (przy zachowaniu min. 2 metrowych odstępów między nimi).

 2. Każdy gość zobowiązany jest do posiadania własnego namiotu.

 3. Każdego gościa obowiązuje konieczność zameldowania się u Gospodarza Chaty Socjologa lub osoby przez niego upoważnionej.

 4. Do dyspozycji gości pola namiotowego oddana jest kuchnia polowa, z której mogą korzystać jednocześnie jedynie osoby zamieszkujące w jednym namiocie.

 5. Gości obowiązuje zachowanie 2-metrowego dystansu między sobą, chyba że zamieszkują w jednym namiocie.

 6. Do dyspozycji gości pozostaje umywalnia, w której dostępne są środki dezynfekcyjne. Mogą z niej korzystać maksymalnie 2 osoby przy zachowaniu 2-metrowego dystansu.

 7. Goście pola namiotowego zobowiązani są do dezynfekcji udostępnionymi środkami stołów, umywalni i desek toaletowych za każdym razem po ich użyciu.

 8. Goście pola namiotowego nie mogą wchodzić ani przebywać w Chacie Socjologa.


WIATA OGNISKOWA

 1. Goście mogą korzystać z wiaty ogniskowej.

 2. Przy wiacie ogniskowej może przebywać maksymalnie 10 osób przy zachowaniu 2-metrowej odległości. Nie dotyczy to grup wspólnie zakwaterowanych.

 3. Wszystkie użytkowane przedmioty i powierzchnie powinny zostać zdezynfekowane przez osoby z nich korzystające przed opuszczeniem wiaty ogniskowej.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Tymczasowy Regulamin nie znosi regulaminu Chaty Socjologa.

 2. Stowarzyszenie „Klub Otrycki” może w każdym czasie zmienić lub odwołać niniejszy Regulamin bez podania przyczyny.

 3. Każdy gość zobowiązany jest zapoznać się Regulaminem, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem na karcie meldunkowej, który jest równoważny z jego akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania.